Alttan birinci sınıf dersi kalan PDR lisans öğrencilerinin dikkatine !Tüm Duyurular
14
EYL

Değişen eğitim planı ile birinci sınıf derslerinin adları ve kodlarında da değişiklik olmuştur. Bu değişikliğin

mezuniyetinizi etkilememesi için, sorumlu olduğunuz eski öğretim planına ait dersler de sistemde açılmıştır.

Yayınlanan ders programında bu isimleri görmemenize rağmen, derslerinizi aşağıdaki ders kod ve adlarıyla seçmeniz

gerekmektedir. Alttan alma durumunda kodlamanız gereken birinci sınıf dersleri;

 

 

 

EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş Gr:1

EGT1021 Sosyolojiye Giriş Gr:1

EGT1031 Felsefeye Giriş Gr:1

PDR1101 Psikolojiye Giriş Gr:1

PDR1111 Fizyolojik Psikoloji Gr:1

 

 

 

NOT 1: Eski sistemde ikinci dönem dersi olan EGT1022 Sosyal Antropoloji dersinden kalan öğrencilerimizin yeni ders

programında mevcut olan ve bu dönem açılan PDR1211 Kültürel Antropoloji dersini seçmeleri gerekmektedir.

 

NOT 2: Yeni kayıt olan birinci sınıf öğrencilerimizin ders seçimlerini yayınlanan ders programına göre yapmaları

gerekmektedir. Burada belirtilen ders kod ve adları kendilerini kapsamamaktadır.