Açılması Uygun Bulunan Anabilim Dalları

01.03.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bölümümüz kapsamında açılması uygun görülen anabilim dalları:

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı