Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Bölümümüz kapsamında Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı’nın açılması 01.03.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülerek karara bağlanmıştır.