Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüz kapsamında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nın açılması 01.03.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülerek karara bağlanmıştır.