Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Bölümümüz kapsamında Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı’nın açılması 01.03.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülerek karara bağlanmıştır.