Tezler

 

 

 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Tezleri

 

 

 

 

Danışman

Öğrenci

Tezin Başlığı

Savunma Tarihi

Sonuç

         

Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN

Sacide KASAPOĞLU

İlköğretim OKulu Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşma Düzeyleri ile Örgütel Adalet Algıları Arasındaki İlişki

20/08/2015

BAŞARILI

 

 

 

 

 

Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ

Lütfü ÇAKIR

Üstün yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Mentörlük ve Bir Model Önerisi

03/09/2015

BAŞARILI