Eğitim Yönetimi ve Denetimi 11. Dönem Öğrencileri Oryantasyon EğitimiTüm Etkinlikler

Eğitim Yönetimi ve Denetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na kayıt yaptıran yeni öğrencilerimize

yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirilmiştir.